Centrul de zi

În anul 2005, Fundația pentru copii Sfântul Sava a început organizarea, în parteneriat cu Primăria Municipiului Buzău, unui centru de zi pentru copiii marginalizați.

Centrul de zi urmăreşte prevenirea excluderii sociale a copiilor şi familiilor cu risc crescut de izolare socială sau aflate în incapacitate de a oferi condiţii minimale de subzistenţă, creştere şi educaţie, printr-un program de servicii educaţionale, psihologice şi sociale.

Pachetul de servicii sociale pe care echipa centrului de zi îl oferă acoperă nevoile de bază ale copiilor cuprinzînd adăpost timp de 4 ore pe zi, educaţie şi recuperare, terapie ocupaţională în atelierul fundaţiei, asistenţă psihologică şi spirituală, asigurarea unui supliment alimentar.

Servicii oferite și activități:

  • asistenţă socială (consiliere, evaluare, monitorizare, etc.)
  • consiliere psihologică
  • educaţie informală şi nonformală: activităţi pentru dezvoltarea creativităţii și a resurselor personale (ateliere de pictură, modelaj, teatru, muzică, etc.), de antrenare a spiritului de cooperare/competiţie și a unor abilităţi de comunicare, motrice și cognitive (limbi străine, jocuri și concursuri sportive, etc.)
  • activităţi instructiv-educative (sprijin în recuperarea materiei, efectuarea temelor)
  • activităţi recreative și de socializare (excursii, tabere, etc.)
  • educație religioasă și asistență spirituală
  • organizarea de evenimente (serbarea zilelor de naștere, Crăciun, Paști, 1 Iunie, 1 Martie)
  • masă caldă zilnică, de luni până vineri
  • sprijin material (rechizite pentru şcoală, îmbrăcăminte, încălțăminte, etc.)
  • încheierea de parteneriate, colaborări și participarea la rețele de acțiune comună cu diverși actori sociali

Din anul 2012 s-a început colaborare cu Centrul Cultural Francofon din Buzău, în vederea diversificării serviciilor pe care le oferim copiilor. Prin intermediul acestui parteneriat în septembrie 2012, am primit vizita Ambasadorului Franței la București, Excelența Sa Philippe Gustin.

și tu nu poți ajuta !!! nu ezita să ne contactezi pentru a afla cum