Redirecționați 2% din impozitul global anual din 2014 către Fundația pentru Copii Sfântul Sava și veți contribui la oferirea unei vieți mai bune pentru persoanele aflate în nevoi.

Conform art. 84, alin. 2 din Codul Fiscal, orice contribuabil poate dispune direcționarea către o organizatie non-guvernamentală a 2% din impozitul pe venitul global. Dacă doriți să sprijiniți activitatea Fundației Sfântul Sava, completați și depuneți până la data de 25 mai 2015: formularul 230 (dacă ați avut doar venituri salariale) sau formularul 200 (dacă ați avut și alte surse de venit anul trecut).

Ce trebuie să faceți?

PASUL 1

  1. dacă ați avut în 2014 doar VENITURI DIN SALARIU: Descărcați aici formularul 230 precompletat cu datele Fundației pentru Copii Sfântul Sava
  2. dacă ați avut în 2013 și ALTE SURSE DE VENIT: Descărcați aici formularul 200 precompletat cu datele Fundației pentru Copii Sfântul Sava

Denumire entitate non-profit: Fundația pentru Copii Sfântul Sava
Cod de identificare fiscală (CIF): 5681027
Cont in lei: RO 25 BRDE 100 SV 01921611000, deschis la BRD Sucursala Buzău

PASUL 2

Completați cu datele personale, doar unul din cele două formulare de mai sus, potrivit tipului de venit. Formularul se completează de mănă, în două exemplare, din care unul, pe care veți primi un număr de înregistrare, va rămâne la dumneavoastră.

  1. Formularul 230 se completează cu datele de identificare (pct. I) si se semnează. Restul rubricilor nu sunt obligatoriu a fi completate.
  2. Formularul 200 se completează la toate capitolele aferente tipului de venit obținut, datele Fundației sunt deja precompletate. Instrucțiuni detaliate de completare sunt disponibile la finalul documentului.

Dacă nu cunoașteți suma care corespunde celor 2% din impozit, aceasta va fi calculată, reținută și virată de către Administrația Financiară de care aparțineți (conform art. 84, alin. 3 din Codul fiscal).

PASUL 3

Depuneți formularul la registratura Administrației Financiare sau trimiteți formularul prin poștă, cu scrisoare recomandată, la Administrația Finanțelor Publice a localității de domiciliu. Adresele instituțiilor pot fi consultate aici.

Fondurile redirecționate către Fundația pentru Copii Sfântul Sava vor fi folosite pentru organizarea de tabere gratuite în campusul de la Bisoca pentru copii din centre de plasament si din familii defavorizate.