Opera literară Sava Bogasiu - pseudonimul literar al pr. Mihail Milea
(după enumerarea lucrărilor urmează pdf-urile, pentru lectură)

 

1. VIAŢA ŞI ACATISTUL SFÂNTULUI MUCENIC SAVA DE LA BUZĂU. Atena, 1994
2. (traducător al cărţii din limba aramaică) – SFÂNTUL AFRAAT PERSANUL: ÎNDRUMĂRI DUHOVNICEŞTI. Bucureşti, Editura Anastasia,1998
3. VIAŢA ŞI ACATISTUL SFÂNTULUI SAVA DE LA BUZĂU. Buzău,Editura „Sfântul Sava”, 2002
4. VIAŢA ŞI ACATISTUL CUVIOSULUI VASILE DE LA POIANA MĂRULUI. Buzău, Editura „Sfântul Sava”, 2002
5. BISERICA ŞI SOCIETATEA. Buzău, Editura MAD LINOTYPE, 2005
6. SAVALIADA. FUNDAŢIA „SFÂNTUL SAVA DE LA BUZĂU” ÎN IMAGINI ŞI CUVINTE. Buzău, Editura Alpha MDN, 2006
7. GLASUL BISERICII DESPRE UNIUNEA EUROPEANĂ. Buzău,Editura Alpha MDN, 2007
8. SANSALAS (roman). Buzău, Editura Alpha MDN, 2008
9. MĂREŢIA BISERICII ORTODOXE. Buzău, Editura Alpha MDN, 2008
10. MARE ESTE DUMNEZEU. Buzău, Editura Alpha MDN, 2008
11. GRIGORE VIERU, LUCEAFĂRUL DE DINCOLO DE PRUT AL LIMBII ROMÂNE. Buzău, Editura Alpha MDN, 2009
12. AŞEZĂMINTE PATRONATE DE SFÂNTUL SAVA DE LA BUZĂU.Buzău, Editura Alpha MDN,2009
13. CONVORBIRI AMPRENTATE. Buzău, Editura Alpha MDN, 2009
14. EVANGHELIA ÎN ESEURI DUMINICALE. Buzău, Editura Alpha MDN, 2010
15. TESTAMENT ÎNTRU VEŞNICIE AL PĂRINTELUI VASILE ŞT. ANTOFIE. Buzău, Editura Alpha MDN, 2010
16. DIALOGURI NON-VIOLENŢĂ AMPRENTATE. Buzău, Editura Alpha MDN, 2010
17. ABECEDARUL ISTORIC AL BASARABIEI DE LA A LA Z. Buzău, Editura Alpha MDN, 2010
18. SACRUL ÎN POEZIA LUI GRIGORE VIERU. Buzău, Editura Alpha MDN, 2011
19. MĂRTURII ÎN LUMINA DREPTEI CREDINŢE. Buzău, Editura Alpha MDN, 2011
20. BASARABIA ÎN VERSURI (poezii). Buzău, Editura Alpha MDN, 2011
21. O ZI DIN VIAŢA UNUI PREOT. Buzău, Editura Alpha MDN, 2012
22. (împreună cu Aureliu Perdeleanu): O LACRIMĂ PENTRU BASARABIA. Buzău, Editura Editgraph, 2012
23. PĂRINTELE MACARIE ÎN SLUJBA SFÂNTULUI CUVIOS VASILE DE LA POIANA MĂRULUI. Buzău, Editura Alpha MDN, 2013
24. DUHOVNICUL, UN DEVOTAT PRIETEN DE SUFLET. Buzău,Editura Alpha MDN, 2013
25. GÂNDURI PRINTRE RÂNDURI. Buzău, Editura Editgraph, 2013
26. SFINŢII BRÂNCOVENI – MARTIRI AI ORTODOXIEI ROMÂNEŞTI. Buzău, Editura Editgraph, 2014
27. CREDINŢA ŞI DEMNITATEA SFINŢILOR BRÂNCOVENI ÎN FAŢA MORŢII (piesă de teatru). Buzău, Editura Editgraph, 2014
28. ULTIMA NOAPTE A SFINŢILOR BRÂNCOVENI (roman). Buzău,Editura Alpha MDN, 2014
29. STIHURI BRÂNCOVENEŞTI (poezii). Buzău, Editura Alpha MDN, 2014
30. PATRIA ÎN OPERA LUI GRIGORE VIERU. Buzău, Editura Alpha MDN, 2015
31. POETUL DE PE ARIPILE VULTURULUI – BUCUR CHIRIAC.Buzău, Editura Editgraph, 2016
32. SFINŢI CU NUMELE SAVA ÎN BISERICA ORTODOXĂ. Buzău,Editura Editgraph, 2017
33. SFÂNTUL SAVA DE LA BUZĂU ÎNTR-UN ACATIST ÎNTREIT.Buzău, Editura Alpha MDN, 2017
34. ABECEDARUL MARII UNIRI. Buzău, Editura Alpha MDN, 2018
35. PELERINAJ DE SUFLET ÎN CAPADOCIA: PE URMELE SFÂNTULUI MUCENIC SAVA DE LA BUZĂU. Buzău, Editura Editgraph,2019
36. PELERINUL (roman). Buzău, Editura Alpha MDN, 2019
37. SFINŢI DIN CAPADOCIA CONTEMPORANI CU SFÂNTUL MUCENIC SAVA DE LA BUZĂU. Buzău, Editura Editgraph, 2019
38. SCRISORI CĂTRE BUNUL DUMNEZEU. Buzău, Editura Editgraph, 2020
39. CREŞTINUL AUTENTIC DE ASTĂZI, UN MARTIR ÎN DEVENIRE.Buzău, Editura Editgraph, 2020
40. JURNALUL MEU CU SFÂNTUL SAVA DE LA BUZĂU. 105 ZILE ÎMPREUNĂ CU ŞI DESPRE SFÂNTUL MUCENIC SAVA DE LA BUZĂU: confesiuni, corespondenţă, experienţe duhovniceşti, gânduri,dorinţe etc. Buzău, Editura Editgraph, 2020
41. SIMONA, UN ÎNGER CARE ZBOARĂ. Buzău, Editura Editgraph, 2022
42. NICOLAE BULAT: ULTIMUL PÂRCĂLAB DE LA SOROCA. Buzău,Editura Editgraph, 2022
43. PRESCURA (roman). Buzău, Editura Alpha MDN, 2023.
44. (împreună cu Ana Bejan): ÎMPREUNĂ ÎN SLUJBA BISERICII, A POPORULUI ŞI A LIMBII ROMÂNE. Buzău, Editura Editgraph, 2023
45.PELERINAJ ÎN SERBIA PE URMELE SFINŢILOR. Buzău, Editura Editgraph, 2023
46. ALFABETUL FERICIRII VEŞNICE. Buzău, Editura Editgraph, 2023
47. DIALOGURI TAINICE LA UMBRA SEMINARULUI TEOLOGIC DIN BUZĂU. Buzău, Editura Editgraph, 2023.


MĂREŢIA 

BISERICII ORTODOXE


MARE ESTE DUMNEZEU


ABECEDARUL ISTORIC AL BASARABIEI DE LA A LA Z


BASARABIA ÎN VERSURI


CONVORBIRI AMPRENTATE


DIALOGURI 

NON VIOLENŢĂ AMPRENTATE


EVANGHELIA ÎN ESEURI DUMINICALE


GLASUL BISERICII DESPRE UE


GRIGORE VIERU


MARTURII ÎN LUMINA DREPTEI CREDINŢE


SACRUL ÎN POEZIA LUI GRIGORE VIERU


SANSALAS


TESTAMENT ÎNTRU VEŞNICIE AL Pr. V. ANTOFIE