La sediul Fundaţiei „Sf. Sava”, într-o încăpere nu foarte mare, găsim Biblioteca.

Intrarea în bibliotecă este străjuită de o troiţă, iar holul, deși este mic, îţi atrage atenţia prin icoanele și iconiţele prinse în ștergare tradiţionale. Această micuţă, dar bogată Bibliotecă, este rezultatul zbaterilor a doi oameni însetaţi de cultură și generozitate educaţională, respectiv președintele Fundaţiei – pr. prof. dr. Mihail Milea și directorul de atunci al Bibliotecii Judeţene – Alexandru Oproescu.

Această Bibliotecă a fost înfiinţată ca Filială a Bibliotecii Judeţene „Vasile Voiculescu” din Buzău, iar din aprilie 2002 filiala a primit numele episcopului Cărturar Dionisie Romano (18061873), mare personalitate culturală și eclesiastică a epocii. Dionisie Romano nu a fost ales întâmplător ca patron spiritual.

Episcopul cărturar a fondat prima editură de carte religioasă din România, a înfiinţat primele ziare bisericești din ţară, a avut o contribuţie importantă la înfiinţarea Bibliotecii Academiei Române și, nu în ultimul rând, de numele episcopului se leagă de înfiinţarea primei biblioteci şcolare de la Buzău.

D-na bibliotecar Lidia Dinu ne spune că biblioteca are ca fond de carte în jur de 5000 de volume, iar acesta a fost creat prin donaţii din partea Arhiepiscopiei Buzăului şi Vrancei, a Fundaţiei "Sfantul Sava", a parohiilor din municipiu, şi mai ales achiziţii realizate cu sprijinul financiar al Bibliotecii Judeţene.

În cadrul Bibliotecii, împreună cu Seminarul Teologic, cu Consiliul Judeţean, cu Biblioteca Judeţeană, precum și cu alte foruri de educaţie, se realizează o serie de activităţi culturale şi educaţionale. Mediile din care provin cititorii bibliotecii sunt diverse și ei solicită cărţi în funcţie de interesele lor de cunoaştere. Cel mai des întâlnit segment îl reprezintă studenţii, masteranzii şi doctoranzii la teologie, dar şi profesorii de religie și preoţii, pensionarii, precum și cei interesaţi de lectură religioasă.

Fiind o bibliotecă de natură religioasă, iubitorii de lectură găsesc aici cărţi preponderent religioase, lucrări de referinţă dicţionare, tratate, enciclopedii, manuale, care pot fi citite doar la sala de lectură, precum şi ziare şi periodice de specialitate. Biblioteca oferă însă şi cărţi din alte domenii: literatură, critică literară, istorie, geografie, filosofie, psihologie, sociologie. Volumele pot fi împrumutate și acasă, dar cu condiţia să fie inapoiate în două săptămani.

Printre autorii cel mai des solicitaţi de către cititori sunt: pr. Ilie Cleopa, pr. Arsenie Boca, pr. Arsenie Papacioc, pr. Teofil Paraianu, Nicolae Steinhardt, pr. Paisie Aghioritul, pr. Porfirie, Sfantul Ioan Gură de Aur, Sfântul Vasile cel Mare, Sfântul Ignatie Briancianinov. Găsim însă și cărţi ce tratează subiecte de literatură morală, cărţi de rugăciuni, cărţi de predici, istorie bisericească, liturgică și cărţi de cult, Vechiul și Noul Testament, hristologie, mariologie, dogmatică, vieţile sfinţilor, Sfinţii Părinţi, literatură religioasă.

Cea mai veche carte din colecţia Bibliotecii de Carte Religioasă este: "Der erste Brief an die Korinther" (Prima Epistolă către Corinteni), volum de critică exegetică, care conţine explicaţii ale dr. C.F. Georg Heinrich de la Universitatea Leipzig, apărută la Gottingen în 1896.