SATUL DACIC “SFÂNTUL SERAFIM DE SAROV” DE LA NĂENI

Într-o frumoasă poiană vălurită, în apropierea unui izvor, Fundaţia “Sfânt  ul Sava” a iniţiat, în anul 2014, reconstituirea unei mici aşezări dacice. Pentru acest proiect unic în ţară Fundaţia “Sf.Sava a beneficiat de sprijinul Primăriei Năeni care a pus la dispoziţie acesteia un spaţiu pe teritoriul comunei, pe dealul Tigoarea.

In prezent este amenajat un sanctuar dacic în piatră, câteva bordeie şi o casă ţărănească tradiţională care are deja primii locuitori şi un lac pentru peşte.

De la începutul amenajării, acest sat dacic a avut parte de prima nuntă, primul botez şi prima înmormântare din mica comunitate care începe să se înjghebeze pe aceste meleaguri deosebite.

Primul copil născut în comunitate poartă numele de Decebal.

Bucatele sunt simple, servite tradiţional în vase de lut cu tacâmuri din lemn.

În prezent se lucrează la amenajarea unei stâni pentru animale precum şi la ridicarea unor noi case tradiţionale realizate din piatră şi lemn. Satul are până în prezent nişte oi, capre, cai.

Locuitorii satului dacic vor trăi precum strămoşii daci, în bordeie din piatră, şi vor supravieţui din creşterea animalelor şi cultivarea pământului. Se încearcă astfel, refacerea stilului de viaţă al geto-dacilor.

Prin acest experiment se doreşte revenirea la modul simplu de viaţă al strămoşilor noştri care aveau parte de un trai liniştit, lipsit de tensiuni, griji, stres.